تاریخ تحویل سمینار و روش تحقیق دانشجویان آقای دکتر مجدی  
 

بدین وسیله به اصلاع کلیه دانشجویانی که درس سمینار و روش تحقیق با آقای دکتر مجدی اخذ نموده اند می رساند زمان تحویل آن روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۸ صبح می باشد.


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ,۳۰ خرداد , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان