پایان سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۳ و ماقبل آن  
 

پایان سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال دوم تحصیلی سال ۹۳ و ماقبل آن

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به اتمام سنوات آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال دوم تحصیلی سال ۹۳ و ماقبل آن و

همچنین آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان تا حداکثر ۳۱ شهریور ۹۶ ، جهت درخواست افزایش سنوات در نیمسال اول تحصیلی سال ۹۶ ، در

صورتیکه موفق به دفاع از پایان نامه خود نمی باشید می بایست حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری جهت ارائه درخواست افزایش سنوات آموزشی خود به

واحد آموزش مربوطه مراجعه نمایید در غیر اینصورت مسئولیت ناشی از عدم افزایش سنوات تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد. با توجه به اتمام سنوات

آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال دوم تحصیلی سال ۹۳ و ماقبل آن و همچنین آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان

تا حداکثر ۳۱ شهریور ۹۶ ، لذا جهت درخواست افزایش سنوات در نیمسال اول تحصیلی سال ۹۶ ، در صورتیکه موفق به دفاع از پایان نامه خود نمی باشید

می بایست حداکثر تا پایان تیرماه جهت ارائه درخواست افزایش سنوات آموزشی خودبه واحد آموزش مربوطه مراجعه نمایید در غیر اینصورت مسئولیت

ناشی از عدم افزایش سنوات تحصیلی بر عهده فرد دانشجو می باشد.


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۲۸ تیر , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان