اطلاعیه‌پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته ‌سال‌ ۱۳۹۶  
 

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ اعلام‌ ‌ اسامی پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌کارشناسی‌ ارشد

ناپیوسته ‌سال‌ ۱۳۹۶

 

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌کننده‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۳۹۶  از کلیه‌

پذیرفته‌ شدگان دعوت‌ می‌گردد ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده ذیل در یکی از روزهای دوشنبه مورخ ۱۳/۶/۹۶، سه‌شنبه مورخ

۱۴/۶/۹۶  و یا چهارشنبه مورخ ۱۵/۶/۹۶ برای ثبت‌نام به موسسه آموزش عالی آیندگان مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

اصل‌ و یک برگ‌ تصویر مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) و کاردانی (درصورت اخذ) مورد تایید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ 

اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و دو سری‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها

هشت‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌

مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۳ دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یک‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌

کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال ۱۳۹۶مشخص‌ کند (برای‌ برادران‌)


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ,۱۲ شهریور , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان