دایره امتحانات ، اساتید و آمار  
 
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سمت

عکس

۱

فاطمه

محدث دیلمی

مهدسی کامپیوتر

لیسانس

مسئول دایره امتحانات

Deilami@aihe.ac.ir

 


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : شنبه ,۲۹ آذر , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان