گروه کامپیوتر  
 
 

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

دکتر سید یاسر بزرگی

۱

دکتر مرتضی بابازاده

۲


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ,۷ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان