هیات علمی گروه معماری  
 

نام :   سید مهدیه

نام خانوادگی :  میر میران

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی معماری

پست الکترونیکی :  Mirmiran@aihe.ac.ir

——————————————————————————————————————————–

 

نام :   بهزاد

نام خانوادگی :  چنگیزی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی معماری

پست الکترونیکی : Changizi@aihe.ac.ir

——————————————————————————————————————————–

نام :   سمانه

نام خانوادگی :  حسین پوریان چابک

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی معماری

پست الکترونیکی : Hosienporiyan@aihe.ac.ir

——————————————————————————————————————————–


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ,۸ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان