هیات علمی گروه صنایع  
 

نام :   میثم

نام خانوادگی :  مجدی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – واحد علوم تحقیقات تهران

پست الکترونیکی :   M.Majdi@aihe.ac.ir

————————————————————————————————————————

نام :   علی

نام خانوادگی :  شهابی

مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری مهندسی صنایع -دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پست الکترونیکی :   A.Shahabi@aihe.ac.ir

————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ,۸ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان