هیات علمی گروه عمومی  
 

نام :   بیژن

نام خانوادگی :  حکمت شعار طبری

مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

پست الکترونیکی :   bizhan_hekmat@yahoo.com       ,    bizhan_hekmat@aihe.ac.ir


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ,۲۸ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان