کارشناسی ارشد  
 

– کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

– کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری

– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم

– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع –  مدیریت مهندسی

– کارشناسی ارشد مهندسی برق – سیستمهای قدرت

– کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مدیریت ساخت

– کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

– کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

– کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه

– کارشناسی ارشد مهندسی عمران – زلزله

– کارشناسی ارشد مهندسی معماری


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ,۷ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان