کارشناسی ناپیوسته  
 

-  مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات / ICT

-  مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

-  مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

-  مهندسی تکنولوژی معماری

- مهندسی اجرائی عمران

-  علمی کاربردی معماری

- کارشناسی ناپیوسته حسابداری

- کارشناسی ناپیوسته گرافیک

- کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ,۷ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان