کار شناسی پیوسته  
 

- کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

– کارشناسی پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات

– کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

– کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

– کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

– کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

– کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

– کارشناسی پیوسته مهندسی برق

– کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

– کارشناسی پیوسته حسابداری

- کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

- کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : شنبه ,۱۱ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان