تماس با ما  
 

آدرس :

مازندران- تنکابن – خیابان فردوسی غربی – کوچه شهیدان دانشجو – موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

تلفن های تماس:

۵۴۲۸۸۸۵۱  (۰۱۱)

۵۴۲۸۸۸۵۲  (۰۱۱)

۵۴۲۸۸۸۵۳  (۰۱۱)

۵۴۲۸۸۸۵۴  (۰۱۱)

۵۴۳۱۰۴۲۷  (۰۱۱)

۵۴۳۱۰۴۲۸  (۰۱۱)

۵۴۳۱۰۴۲۹  (۰۱۱)

نمابر  :

  ۵۴۲۸۸۸۵۶  (۰۱۱)

پست الکترونیکی :     Info@Aihe.ac.ir

 

کروکی :


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۴ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان