گروه صنایع  
 
 

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

Dr Najafi

دکتر سید اسماعیل نجفی

۱

دکتر بیژن رحمانی

۲

دکتر رضا حسن زاده

۳


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۴ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان