گروه مکانیک  
 
 

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

پروفسور منصور نیکخواه بهرامی

۱

دکتر احمد رضا خورشید وند

۲

دکتر علی جمالی اسکلکی

۳

دکتر یعقوب سجادی

۳

دکتر حامد محدث دیلمی

۴


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۴ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان