گروه برق  
 
 

     عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

دکتر فرشته پورآهنگریان

۱

دکتر احمد رضائی جوردهی

۲

دکتر محمد کاظم انوری فرد

۳


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۴ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان