گروه عمران  
 

۴

 

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

۱

دکتر اعبالرضا سرو قد مقدم

۲

دکتر حمید رضا ربیعی فر

۳

دکتر رحمت مدن دوست

۴

دکتر فائزه نجاتی

۵

دکتر علی هوشمند

۶


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۴ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان