تــرمبـنـدی رشــتــه ها – ورودیـهای بـهـمـن ۹۴ و بـعـد آن  
 

- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع –  مدیریت سیستم و بهره وری

- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  – مهندسی صنایع

- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مدیریت ساخت

- کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – IT

- کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

- کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک

- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه

- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – زلزله

————————————————————————————————–

- کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

- کارشناسی پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات

- کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

- کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

- کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

- کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

- کارشناسی پیوسته مهندسی برق

- کارشناسی پیوسته حسابداری

- کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

———————————————————————————————-

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی 

 – کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  مکانیک خودرو

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران ( مرتبط)

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران ( مرتبط)

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

- کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – قدرت

- کارشناسی ناپیوسته حسابداری

————————————————————————————————–

- کاردانی پیوسته  تاسیسات گرایش حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

- کاردانی پیوسته ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

- کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی – حسابداری

- کاردانی پیوسته کامپیوتر   –  نرم افزار کامپیوتر (ورودیهای ۹۵ به بعد)

- کاردانی پیوسته کامپیوتر   –  نرم افزار کامپیوتر (ورودیهای ۹۴ به قبل)

- کاردانی پیوسته الکترونیک-الکترونیک عمومی

- کاردانی پیوسته الکتروتکنیک – برق صنعتی

- کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

- کاردانی پیوسته طراحی دوخت و دوز

- کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

- کاردانی پیوسته نقشه برداری

کاردانی پیوسته گرافیک

————————————————————————————————–

- کاردانی ناپیوسته کاردان فنی صنایع – ایمنی صنعتی

- کاردانی ناپیوسته کاردان فنی مکانیک – ماشین آلات

– کاردانی ناپیوسته  کاردان فنی برق – الکترونیک

- کاردانی ناپیوسته معماری


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ,۳۱ فروردین , ۱۳۹۵

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان